Captains Of Finance

Blogging with The Captains Of Finance

Credit Academist Regio Mechelen 14

Financial Monthly Closing Issues

The headaches: Typical pains that come with monthly closing

We don’t need to go into great detail here. For finance professionals, the toil of the monthly closing is all too real.

But ask any bookkeeper or financial controller what they hate most about closing, and you’re sure to get some mixture of the following:

  • Monotonous, manual data entry
  • Endless simple errors that cost everyone time
  • Missing receipts and other necessary documents
  • Unidentifiable payments (that really need to be identified)
  • Duplicated line items that could even be fraudulent
  • Predictable, basic questions from what feels like every member of staff.
Img 2753

Positieve Cashdrains

Simon - Academist Captains Of Finance

Simon Van Campen, Finance Officer bij Captains Of Finance heeft in zijn masterproef getest of CSR het kredietrisico van een Europees bedrijf beïnvloedt.

Om de CSR (Corporate Social Responsibility) te meten van bedrijven krijgen bedrijven een ESG-score die wordt opgesteld aan de hand van deelscores die de performantie van het bedrijf meet op milieu- (Enivronmental-E), sociaal- (SocialS) en bestuur (Governance-G).

Om de relatie tussen ESG-scores en kredietrisico’s te testen werden multivariate modellen gebruikt en uiteindelijk zes modellen geschat.

Uit de resultaten blijkt dat zowel een hoge ESGcontroverses score als ESG-combined score het kredietrisico van Europese bedrijven vermindert.

Dit betekent dus dat het investeren in duurzaam ondernemen leidt tot een vermindering in het kredietrisico van Europese bedrijven.

Screenshot 2020 06 23 At 12 15 24

Crisis invloed op aanbodzijde

Financiële crisissen, meer in het algemeen, recessies en economisch herstel, hebben in alle tijden en landen veel gemeen.

Recessies hebben voornamelijk invloed op de vraagzijde, terwijl de invloed op de aanbodzijde beperkter is.

Ditmaal is de crisis helemaal anders. De door een pandemie veroorzaakte recessie zal een langdurigere invloed hebben op de toewijzing van de budgetten van huishoudens, en zeker op het niveau van de uitgaven. Meer dan een normale recessie, heeft deze crisis grote gevolgen voor de aanbodzijde, door veranderingen in wereldwijde waardeketens, thuiswerken of de verstoring van de economie van bedrijven die geconfronteerd worden met een gedwongen capaciteitsvermindering als gevolg van social distancing.

We zien dus voor het eerst een globale wijziging in de vraag en het aanbod van nagenoeg alle markten zoals Joyce zeer terecht opmerkt.

Screenshot 2020 07 14 At 13 32 51

Mutual Funds & Netflix

Meet Sofie, Captains of Finance Officer! Zij deed haar thesis rond Mutual funds meer specifiek rond de naamkeuze (woordcombinaties) en het verband met risk & return van Mutual funds. Sofie is gepassioneerd door de beurs. Ze haalt in dit filmpje het voorbeeld van Netflix aan waarbij die hun aantal abonnees met maar liefst 15,8 miljoen abonnees zagen stijgen tijdens Q1. 's Werelds grootste online betaaltelevisienetwerk profiteert ten volle van de coronapandemie en de lockdowns in tal van landen. Velen die thuiszitten, geven zich urenlang over aan series als 'Tiger King' of 'Love is Blind'.

Maar topman Reed Hastings waarschuwde tijdens een call met beleggers dat de sterke groei niet zal blijven duren. Netflix verwacht dat de opstoot in het eerste kwartaal tijdens de volgende maanden wat groei kan kosten. 'We denken dat het aantal nieuwe abonnees lager zal uitvallen' in het derde en vierde kwartaal, zei Hastings. Het aandeel Netflix, dat dit jaar al 34 procent was gestegen, verliest 2,55 procent.

Bron: De Tijd

Screenshot 2020 07 07 At 13 14 40

Academy Traject

Het unieke van de Captains of Finance Academy

Al eens gedacht aan een gemotiveerde master met een financieel-economische opleiding …

… welke bovendien nog intensief gecoacht en opgeleid wordt door een team van financiële experten en people managers ?

Dan is The Captains’s Academy precies wat u zoekt.

Ons Academy traject biedt bedrijven de mogelijkheid om gedurende een voldoende lange periode samen te werken met een schoolverlater. Onze Academisten hebben een Masterdiploma in een financieel - economische richting en hebben aangegeven dat ze een carrière willen uitbouwen binnen finance. Op deze manier kan u uw organisatie tijdelijk versterken met hoogopgeleide en gemotiveerde consultants.

Captain’s Academisten zijn inzetbaar voor ondersteuning en uitbouw van uw finance afdeling.

Onze collega Koen is klaar voor zijn eerste opdracht.

Screenshot 2020 06 30 At 12 13 01

Kredietverlening in tijden van crisis


Naarmate het langer duurt voordat de economie zich herstelt uit de coronacrisis, nemen de gevolgen voor banken toe, blijkt uit een pandemiestresstest. Het goede nieuws is dat de relatief hoge kapitaalratio’s banken in staat stellen dergelijke verliezen op te vangen zonder noemenswaardige gevolgen voor de kredietverlening.

Maar er zitten wel grenzen aan wat banken kunnen absorberen. Het zou daarom interessant zijn om de het onderzoek van Gaetan te herhalen om te bekijken op welke wijze de verschillende banken met deze uitzonderlijke situatie omgaan.

Pexels Christina Morillo 1181712

7 Tips Recruiters Look For In Your CV

Most business decisions are based on hard cold facts, and hiring decisions are no different. If an organisation is going to invest time and money into employing you; they will need to see evidence that you can perform.

By now we all know that clichés and buzzwords do nothing to impress recruiters, but many candidates still do not fully understand which facts are sought in a CV. When writing your role descriptions in particular; you should put yourself in the hiring manager’s shoes and think about the evidence you would require to make an informed hiring decision. Including the following details in your CV’s role descriptions will provide clarity to recruiters and support the case for interviewing and eventually hiring you.

Pic1

Time Management Experts' Best Schedule for Working Parents

It's not a perfect solution but it should get you 30 hours of concentrated work a week.

"In the Covid-19 economy, you can have a kid or a job. You can't have both," declared cookbook author Deb Perelmen in a recent, much circulated New York Times op-ed that perfectly captured the mounting despair of working parents during the pandemic.